STTK: Tarvitaan rohkeita avauksia kasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi


osaajapula

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkistama elinkeino- ja teollisuuspoliittinen linjaus sisältää hyvän tilanneanalyysin. Nyt useiden eri selvitysten valmistuttua Kataisen hallituksen tulisi tehdä konkreettisia päätöksiä puoliväli- ja kehysriihessään investointien edistämiseksi ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi.

Suomen elinkeinopohjaa vahvistettava

Monista hyvistä päätöksistä huolimatta hallitus ei ole vielä kiinnittänyt riittävästi huomiota Suomen elinkeinopohjan vahvistamiseen. Hallituksen tulisi laatia elinkeino- ja teollisuuspoliittinen ohjelma, joka sisältää konkreettisia toimenpiteisiin johtavia linjauksia kasvun ja uusien työpaikkojen synnyn edistämiseksi.  Näin eri ministeriöt saataisiin toimimaan yhdessä yhteisenä maalinaan kasvu ja uudet työpaikat.

STTK:n mielestä hyvää linjauksessa on se, että siinä todetaan pelkän työvoiman tarjontaan panostamisen olevan riittämätön keino vahvistamaan kasvua. Tarvitaan myös vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa sekä tuottavuuden parantamista. Kasvun tuleekin perustua tuotannon korkeammalle jalostusasteelle sekä koulutuksen ja osaamisen tehostamiselle.

TEM:n linjauksessa olisi pitänyt käsitellä enemmän koulutusta ja osaamista. Avainasemassa kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja talouden rakennemuutoksen vastaamisessa on työntekijöiden korkea koulutus- ja osaamistaso. Meidän on uudistettava koko koulutusjärjestelmä peruskoulusta yliopistoon. Lisäksi meidän on lisättävä ja kehitettävä työuran aikaista ammatillista koulutusta ja osaamista kaikilla työpaikoilla työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan.

Lisätietoja: Jukka Ihanus, STTK:n yhteiskuntasuhdepäällikkö, puh: 050 463 9929