Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti: Palkansaajien ostovoima supistuu


Talouspolitiikka

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportin mukaan palkansaajien ostovoima supistuu tänä vuonna yhden prosentin. Myös ensi vuodelle ennakoidaan ostovoimaan puolen prosentin pienenemistä. Edellisen kerran palkansaajien ostovoima on supistunut 1990-luvun laman aikaan.

– Maan hallituksen tulisi perua ensi vuodelle suunnitellut ansiotuloverotuksen kiristykset, jotta palkansaajien ostovoima saataisiin turvattua, sanoo ekonomisti Seppo Nevalainen.

Raportissa mainitaan, että työllisyys on kehittynyt heikkoon talouskasvuun nähden yllättävän myönteisesti, mutta viime vuoden viimeisellä neljänneksellä työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä. Talouden rakennemuutoksen vuoksi teolliset työpaikat ovat vähentyneet ja uusia työpaikkoja on syntynyt palvelualoille. Nevalainen toteaakin, että nyt tarvitaan pitkän aikavälin kasvuohjelma, jolla luodaan uusia työpaikkoja yksityiselle sektorille.

– Työllisyyden kehitystä tulisi nyt seurata tiiviisti ja valmistautua tukemaan työllisyyttä kohdennetuilla elvytystoimilla mm. rakentamiseen.

Kilpailukyvyn heikentymisen taustalla on keskeisten teollisuusalojen, kuten ICT- ja metsäsektorin ongelmat.

– Seuraavalla sopimuskierroksella on saatava palkansaajien ostovoima kasvuun. Se tukee kotimaista kysyntää ja työllisyyttä. Viennin ongelmat eivät johdu heikosta kilpailukyvystä, vaan riittämättömästä kysynnästä. Kysynnän elpyminen riippuu puolestaan euro-alueen velkakriisin helpottamisesta, toteaa Nevalainen.

Talousnäkymät ja palkanmuodostus -raportti

Valtioneuvoston tiedote: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta: Palkansaajien reaalinen ostovoima supistuu