STTK: Työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa ei edistytty


Yhteisen tahtotilan puute työmarkkinaosapuolten välillä esti STTK:n hallituksen mukaan mahdollisuudet löytää työmarkkinajärjestöjen yhteisiä esityksiä maan hallitukselle puolivälitarkistusta ja kehysriihtä varten.

– Elinkeinoelämän keskusliitto halusi ilmeisesti ajaa neuvottelut karille, arvioi STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää tänään STTK:n hallituksen kokouksen jälkeen.

Palkansaajakeskusjärjestöt jättivät hallituspuolueille omat esityksensä työuraneuvotteluihin. Esitykset koskivat mm. työttömien työllistämistä, työaika-autonomian lisäämistä, perhevapaajärjestelmän uudistamista, työterveyshuoltoa sekä osaamisen kehittämistä.

STTK:n hallitus on pettynyt työnantajien asenteisiin. Ne heikentävät kykyä löytää ratkaisuja eri osapuolten kesken nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa.

– Keskusteluyhteyden puute vaikuttaa myös tulevaan neuvottelukierrokseen. Vastakkainasettelu ei ole kenenkään etu. Lisäksi STTK korostaa, että Suomi tarvitsee hallitun kasvustrategian, ei talouskriisin varjolla pysyviä heikennyksiä palkansaajien turvaan, Mäenpää totesi.