Puheenjohtaja Mäenpää EAY:n juhlaseminaarissa Madridissa: Talouskriisin hoidossa väärät lääkkeet voivat repiä EU:n hajalle


Sosiaalisten oikeuksien pilari

Eurooppalaisten ammattiliittojen keskusjärjestön EAY:n 40-vuotisjuhlakokous järjestetään tänään Madridissa Espanjassa. STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää osallistuu Suomen ay-liikkeen edustajana kokouksessa järjestettävään talousaiheiseen paneelikeskusteluun. Paneelin pääalustajana on EU:n talouskomissaari Olli Rehn.

Kokouksen keskeinen teema on ay-liikkeen rooli EU:n talouskriisin ratkaisussa sekä yhteisön tasolla että kansallisesti. Avainkysymys on, onko komission harjoittama tiukka talouskuri ainoa vaihtoehto ja miten se vaikuttaa työmarkkinoiden sopimus- ja neuvottelutoimintaan.

STTK:n puheenjohtaja nostaa esiin tiukan talouskurin toisen puolen eli kasvavan työttömyyden, lisääntyvän köyhyyden ja yhteiskunnallisten levottomuuksien yleistymisen. – Eurooppa on ajautunut uudenlaiseen tilanteeseen, jossa kansainvälinen työjärjestö ILO ja kansainvälinen Punainen Risti ovat kehityksestä huolissaan. Tarvittavan talouskurin ohella pitäisi varmistaa myös talouskasvun edellytykset ja huolehtia sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Jos näitä kolmea tavoitetta ei saada sovitettua yhteen, ne voivat pahimmillaan repiä EU:n hajalle, Mäenpää arvioi.

Euroopan rikkirepiminen ei Mäenpään mielestä olisi kenenkään etu. Poliittiseen ja taloudelliseen integraatioon onkin hänen mukaansa liitettävä vahva sosiaalinen ulottuvuus. – EU 2020 -tavoitteita ei talouskriisin keskellä saa unohtaa, kuten kävi edellisen Lissabonin strategian kanssa. Työllisyyttä ja kilpailukykyä on parannettava kehittämällä koulutusta, elinikäistä oppimista sekä tutkimusta ja tuotekehittelyä. Tarvitaan myös vahvaa teollisuuspolitiikkaa, ja siihen on palkansaajilla oltava mahdollisuus vaikuttaa, Mäenpää korostaa.

Eurooppa tarvitsee kolmikantaa

Eurooppalaiset palkansaajien keskusjärjestöt eivät hyväksy komission pyrkimyksiä puuttua työmarkkinajärjestöjen itsenäisen neuvotteluoikeuden piirissä oleviin asioihin. – Palkka- ja muista keskeisistä työsuhteen ehdoista on edelleen päätettävä kansallisesti sopien, Mäenpää painottaa.

Työelämäkysymykset ovat kuitenkin EU:n talouskehityksen kannalta keskeisiä, ja niistä on voitava keskustella myös EU-tasolla. – EU:n kolmikantaista valmistelua voitaisiin tältä osin kehittää. Tavoite ei ole malli, jossa jäsenvaltioiden työmarkkinajärjestöjen kädet sidotaan tiettyihin ratkaisuihin. Tavoite on poistaa kaikille yhteisiä karikoita myöhemmän kansallisen päätöksenteon helpottamiseksi, Mäenpää arvioi.

Euroopan talouskriisin ratkaisutoimista ovat tähän mennessä keskeisesti vastanneet EU:n huippukokous ja talousministereiden neuvosto. Muiden poliittisten toimijoiden rooli on ollut pienempi. Mäenpää pitää tavoiteltavana, että etenkin EU:n työministereiden neuvoston rooli talouspolitiikassa vahvistuu. – Työllisyysasiat ovat talouspolitiikkaa, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää tiivistää.