STTK:n hallitus: Suomalaisen laivanrakennusteollisuuden tulevaisuus on varmistettava


STTK:n hallitus vaatii Suomen hallitusta ja suomalaista pääomaa löytämään toisensa kahden  TUI Cruises -varustamon tilaaman aluksen rakentamisen varmistamiseksi Turun telakalla. Tämä edellyttää riittävää lainoitus-, vakuus- ja innovaatiotukipakettia.

STTK:n hallitus myös edellyttää maan hallitukselta toimenpiteitä laivanrakennusteollisuuden tulevaisuuden turvaamiseksi Suomessa.

– Valtiolla on oltava aktiivinen ote suomalaisen teollisen tuotannon säilyttämisessä ja kehittämisessä. Suomalaisen telakkateollisuuden pelastamiseksi hallituksen on etsittävä uutta kumppanuutta valtion sekä ulkomaisten ja kotimaisten yritysten ja sijoittajien kanssa.

Viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, että Suomessa on käytävä perusteellinen keskustelu valtion omistajapolitiikan roolista suomalaisessa yhteiskunnassa.

– V altion omistajapolitiikkaa on tarkasteltava entistä enemmän yritystoiminnan vakauttamisen, työllisyyden, rakennemuutoksen hallinnan ja huoltovarmuuden näkökulmasta, STTK:n hallitus vaatii.