Eläketurvakeskus: Vuodenvaihteen muutoksia työeläketurvaan


Työeläkejärjestelmä

Muutoksia työeläketurvaan vuonna 2013

Eläkkeelle siirtyminen myöhentyy, kun varhennettu vanhuuseläke poistetaan ja osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee. Maksussa olevia eläkkeitä korotetaan vajaa kolme prosenttia.

Varhennettu vanhuuseläke poistuu

Vuonna 2013 työeläkejärjestelmästä poistuu kokonaan mahdollisuus siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Muutos koskee vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneitä. Osalla julkisen sektorin työntekijöistä kuitenkin säilyy oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen henkilökohtaisten eläkeikien perusteella. Tämä oikeus voi koskea ennen vuotta 1960 syntyneitä työntekijöitä. Heidän eläkkeensä voi alkaa enintään kolme vuotta ennen henkilökohtaista eläkeikää.

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja nousee vuonna 1954 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuoteen. Tällä hetkellä osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 60 vuotta. Osa-aikaeläkkeen saaja voi jäädä vanhuuseläkkeelle 63–68-vuotiaana. Vanhuuseläkkeenä maksettava eläke muodostuu osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä sekä osa-aikatyöstä karttuneesta eläkkeestä. Lisäksi ennen vuotta 1953 syntyneelle karttuu eläkettä osa-aikatyön ja kokoaikatyön palkkojen erotuksesta. 1953 tai sen jälkeen syntyneelle palkkojen erotuksesta ei kartu eläkettä.

Työeläkemaksut – osa ennallaan, osa nousee

Vuonna 2013 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22,8 prosenttia palkasta. Työeläkemaksu jakautuu työntekijän ja työnantajan osuuteen. Työntekijöiltä perittävä maksu vaihtelee iän mukaan.

Sekä työntekijän että työnantajan maksut pysyvät samoina kuin vuonna 2012. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,15 ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu 6,50 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on ensi vuonna keskimäärin 17,35 prosenttia.

Kunta-alan työnantajien eläkemaksu nousee vuonna 2013 keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä. Työnantajan maksu on kunta-alalla ensi vuonna 17,35 prosenttia palkoista. Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 22,50 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 23,85 prosenttia.

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien vakuutusmaksu nousee noin prosenttiyksikön. Aloittavan yrittäjän työeläkevakuutusmaksun alennus pienenee. Yritystoiminnan aloittavat yrittäjät maksavat jatkossa 78 prosenttia normaalista työeläkevakuutusmaksusta yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Vuonna 2012 prosenttimäärä oli 75. Muutos koskee niitä yrittäjiä, jotka aloittavat yrittäjätoiminnan vuonna 2013.

Merimieseläkelain mukainen eläkemaksu on yhteensä 22,6 prosenttia, jonka maksavat puoliksi työnantaja ja työntekijä. Maksu on yhteensä 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2012.

Työeläkkeitä korotetaan vajaa kolme prosenttia

Työeläkkeitä ja muita työeläkeindeksiin sidottuja maksettavia etuuksia korotetaan vuoden 2013 alusta 2,82 prosenttia. Työeläkeindeksissä palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Tulevan työeläketurvan arvoon vaikuttava indeksi on nimeltään palkkakerroin. Työuran aikaisia palkkoja ja työtuloja tarkistetaan palkkakertoimella. Vuoden 2013 palkkakerroin on 1,327 – korotusta edellisvuodesta on 2,78 prosenttia. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Elinaikakerroin leikkaa uusia vanhuuseläkkeitä kaksi prosenttia

Vuonna 2013 elinaikakerroin pienentää vuonna 1951 syntyneiden tai sen jälkeen alkavia työeläkelain mukaisia vanhuuseläkkeitä noin kaksi prosenttia. Elinaikakertoimen vaikutuksen voi välttää jatkamalla töissä hieman pidempään.