STTK vaatii pankkiveroesitykseen arvioinnin henkilöstövaikutuksista


Tänään on julkistettu valtiovarainministeriön luonnos pankkiveroesityksestä. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n mielestä pankkiveron valmistelussa ei ole riittävästi selvitetty sen välittömiä ja välillisiä vaikutuksia henkilöstöön, työllisyyteen ja yrityksiin. – Tältä osin esitys on laitettu lausunnoille puutteellisena, sanoo yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus.

Hän muistuttaa, että hyvään lainvalmisteluun kuuluvat perusteelliset vaikutusarvioinnit eri vaihtoehtojen vaikutuksista. – On perusteltua, että ennen hallituksen esityksen antamista esitykseen sisällytetään vaikutusarvioinnit. Liika kiire ei saa olla tälle este.

Esitys käsittelee Ihanuksen mielestä ylimalkaisesti henkilöstövaikutuksia. – Viime aikoina pankkisääntelyn kiristyminen on esitetty perusteeksi useissa finanssisektorin yrityksissä väen vähennyksille, hän moittii.

STTK:n mielestä pankkiveron olisi oltava vakausmaksutyyppinen vero. Siten sen avulla voitaisiin vähentää pankkien liian riskipitoista käyttäytymistä. – Veroa määrättäessä olisi otettava huomioon toiminnan riskipitoisuus. Tämä lisäisi osaltaan rahoitusmarkkinoiden vakautta.

STTK edellyttää, että pankkivero tulee voimaan asteittain. Lisäksi sen tulisi olla määräaikainen, jotta voidaan huomioida EU:n kriisinhallintadirektiivi ja välttää päällekkäisyyksiä. – Lain vaikutuksia työllisyyteen, henkilöstöön ja yrityksiin on myös seurattava.

STTK:n jäsenjärjestöt edustavat yli 60 prosenttia rahoitus- ja vakuutusalan työntekijöistä.

Lisätietoja: Yhteiskuntasuhdepäällikkö Jukka Ihanus, puh. 050 463 9929 jukka.ihanus@sttk.fi