STTK:n hallitus: Suomi mukaan rahoitusmarkkinaveron valmisteluun, päätös verosta tehtävä erikseen


Verotus

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus pitää myönteisenä, että rahoitusmarkkinaveron valmistelu on edennyt Euroopan unionin alueella. STTK:n mielestä veron käyttöönotto vakauttaisi rahoitusmarkkinoita ja finanssikriisistä päävastuulliset sijoittajat osallistuisivat myös jälkien korjaamisen rahoittamiseen.

STTK:n hallitus painottaa, että rahoitusmarkkinaveron valmistelun tavoitteena on oltava veron soveltaminen vähintään koko Euroopan unionin alueella ja lopullisena tavoitteena sen käyttöönotto maailmanlaajuisesti. STTK myös katsoo, että Suomi voi osallistua rahoitusmarkkinaveroa valmistelevaan työryhmään.  – Päätös mahdollisesta käyttöönotosta on kuitenkin tehtävä erikseen. On laadittava tiukat jäsenyyden reunaehdot, joilla torjutaan veroon liittyviä riskejä ja kustannuksia.

STTK:n hallitus painottaa, että rahoitusmarkkinaveron laajuuden tulee olla riittävän kattava. – Erityisesti Ruotsin on oltava mukana maaryhmässä, jossa veroa sovelletaan ensi vaiheessa. Muussa tapauksessa Suomen rahoitussektorin kilpailukyky on uhattuna ja työpaikkojen ulosliputtaminen on mahdollista. Myös työeläkeyhtiöiden sijoitustoiminta on suljettava veron ulkopuolelle, STTK:n hallitus edellyttää.

STTK:n jäsenjärjestöt edustavat yli 60 prosenttia rahoitus- ja vakuutusalan työntekijöistä.