STTK: Merkittävä harppaus palkansaajien osaamisen kehittämiseksi


Osaaminen työelämässä

Alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtamassa kolmikantaisessa koulutus- ja työhyvinvointiryhmässä on päästy yksimielisyyteen toimenpiteistä, joilla raamisopimuksen yhteydessä sovittu työntekijöiden koulutusoikeus voidaan toteuttaa.

STTK:ta neuvotteluissa edustanut johtaja Markku Salomaa on tyytyväinen siihen, että esitykset työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi työelämässä ottavat nyt merkittäviä edistysaskeleita. – Rakennemuutoksessa Suomi tarvitsee työn ja osaamisen välistä liittoa. Työssä olevien osaamisen turvaaminen ja vahvistaminen on tie Suomen uuteen nousuun. Osaaminen ehkäisee työttömyyttä, pidentää työuria ja johtaa tuottavuuden kasvuun. Näitä Suomi tarvitsee.

Salomaan mukaan edelleen on aivan liikaa työntekijöitä, jotka eivät saa minkäänlaista koulutusta tai ovat muutoin osaamista kehittävien toimien ulkopuolella. Tämä näkyy työttömyysjaksoina, työssäjaksamisongelmina ja liian varhaisina eläköitymisinä. – Suunniteltu uusi laki vastaa juuri niihin haasteisiin, joihin STTK on toivonut ratkaisuja.

Salomaa painottaa, että osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikkia. – Työntekijöille osaamisen kehittäminen antaa edellytykset menestyä työelämän muutoksessa ja pidentää työuria. Työnantajille ammattitaitoinen työvoima on menestystekijä, jolla vahvistetaan kilpailukykyä ja kehitetään edelleen työpaikan toimintaa. Maan hallituksen näkökulmasta tämä on suora linkki parantaa suomalaisen työelämän tuottavuutta ja vahvistaa kansantaloutta.

Hetemäen työryhmä lähti etsimään sopua hankalasta tilanteesta. – Työryhmän tehtävä perustui raamisopimuksen yhteydessä annettuun maan hallituksen kannanottoon, jonka tulkinnasta työnantajilla ja palkansaajilla on ollut lähes päinvastaiset käsitykset. Merkittävää on, että työskentely johti malliin, joka samanaikaisesti edistää maan hallituksen, työnantajien ja palkansaajien tavoitteita. Yksimielisyys tärkeässä asiassa on luottamusta vahvistava elementti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kolmikantayhteistyössä, Salomaa toteaa.

Uudistuksen yksityiskohtiin sisältyy eräänlaiseksi varatoimenpiteeksi luotu menettely, jolla työntekijälle, joka ei ole päässyt useaan vuoteen osaamista kehittäviin toimiin, syntyy oikeus opintovapaan kaltaiseen koulutusvapaaseen. – Kokonaisuudessa tämä on sivuraide ja ehdottomasti poikkeusmenettely. Päätavoite on, että osaamista kehittävät toimet suunnitellaan työpaikoilla yhteisymmärryksessä, STTK:n johtaja Markku Salomaa korostaa.

Lisätietoja: johtaja Markku Salomaa, STTK, puhelin 040 752 4455.