SAK, STTK ja Akava: Nuorten työllistämisessä sanoista tekoihin


Nuoret työelämässä

SAK, STTK ja Akava jäsenliittoineen suhtautuvat myötämielisesti nuorten työllisyyden parantamiseen tähtääviin kampanjoihin ja vastaaviin aloitteisiin. Kaikkien osapuolten on nyt syytä siirtyä sanoista tekoihin.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen on erittäin tärkeä hanke Suomen tulevaisuuden kannalta. Maassamme on tällä hetkellä noin 110 000 nuorta vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Heidän koulutusmahdollisuuksiensa lisäämiseen on varattava riittävät resurssit ja tarvittavaa koulutustarjontaa.

Yhteiskuntatakuun onnistumisen kannalta järjestöt korostavat, että koulupudokkaat ”saadaan kiinni” mahdollisimman nopeasti eikä kukaan jää vaille jatko-opintopaikkaa. Vain siten estetään nuorten syrjäytyminen työelämästä ja yhteiskunnasta yleensä. Takuun vaikuttavuuden kannalta on oleellista, että sen toteutumista seurataan ja arvioidaan aktiivisesti.

Osa nuorista jäämässä yhteiskuntatakuun ulkopuolelle

SAK, STTK ja Akava ovat huolissaan siitä, että osa nuorista on jäämässä yhteiskuntatakuun ulkopuolelle, koska aluksi se koskee vain ensi vuonna peruskoulunsa päättäviä nuoria. Järjestöt vetoavatkin siihen, että myös työurasopimuksessa sovitut toimet nuorten työllisyyden parantamiseksi toteutetaan mahdollisimman laajasti. Kaikki työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet neuvottelemaan toimialakohtaista nuorten työllistämissopimuksista marraskuun loppuun mennessä.

Työurasopimuksessa sovitun mukaan tavoitteena on muun muassa löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. SAK:n, STTK:n ja Akavan mielestä on erityisen tärkeää, että olemassa olevat ammatilliset valmiudet saadaan siirrettyä työmarkkinoille.

Vastavalmistuneilla oppilaitoksesta riippumatta on ongelmia työelämään pääsemisessä. Ongelmien välttämiseksi palkansaajajärjestöt edellyttävät, että jokaiseen tutkintoon sisältyy jatkossa työnhakua, urasuunnittelua ja työelämätietoutta lisääviä osuuksia. Työelämäyhteyden lisäämiseksi myös ura- ja rekrytointipalveluihin on panostettava.

Nuorten palkka-ale ei SAK:n, STTK:n ja Akavan mielestä ole ratkaisu nuorten työllisyysongelmiin.

Palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat osallistuivat maanantaina EK:n järjestämään keskustelutilaisuuteen nuorten työllistymiseksi ja koulutukseen ohjaamiseksi.

Lisätietoja: SAK:n työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, puhelin 040 827 9855 STTK:n opiskelija- ja nuorisopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen, puhelin 044 777 7089 Akavan ekonomisti Heikki Taulu, puhelin 050 361 2869