STTK: Nokian työntekijöiden asemasta ja osaamisesta huolehdittava – irtisanomiset korostavat uuden kasvustrategian merkitystä


Osaaminen työelämässä

Nokia ilmoitti tänään vähentävänsä henkilöstöään maailmanlaajuisesti noin 10 000 työntekijällä vuoden 2013 loppuun mennessä. Suomesta katoaa 3 700 työpaikkaa.

– Nokian uutinen on erittäin raskas. Erityisesti henkilöstö joutuu kärsimään yrityksen huonosta menestyksestä viime vuosina. Kuitenkin juuri henkilöstö on tehnyt osaltaan hyvää työtä eikä sen osaaminen ole mihinkään kadonnut, STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää korostaa.

Nokian ilmoitus työpaikkojen vähentämisestä Suomessa korostaa STTK:n mielestä uuden teollisuuspoliittisen strategian tärkeyttä.

– Nokian tänään julkaisemat tiedot irtisanomisista pakottavat meidät löytämään keinot, joilla suomalainen teollisuus säilyttää kilpailukykynsä kansainvälisillä markkinoilla. Tämä edellyttää, että Suomessa aloitetaan laaja elinkeinorakenteisiin ja teollisuuspolitiikkaan liittyvää työ uudesta kasvustrategiasta, Mäenpää vaatii.

Viime syksyn raamiratkaisulla luotiin pohjaa kilpailukyvylle, talouden ennustettavuudelle ja työllisyydelle. Edellytykset laajan kasvustrategian luomiseksi laajan yhteistyön kautta ovat siis olemassa.

Nyt on aika laatia  laajempi teollisuuspoliittinen strategia

– Nyt on aika laatia maan hallituksen johdolla laajempi teollisuuspoliittinen strategia, jossa keskitytään kehittämään erityisesti vientiteollisuudelle kasvun edellytyksiä. Ulkomaankaupan tilastojen perusteella Suomen tuonti kasvaa vientiä nopeammin eikä se ole kansantalouden kannalta hyvä, Mäenpää toteaa.

– Tukivetoisesta innovaatiopolitiikasta on siirryttävä monimuotoiseen teollisuus- ja investointipolitiikan yhdistelmään, joka sisältää myös verokannustimet. Koulutettu työvoima ja toimiva infrastruktuuri ovat teollisuuden menestyksen perusedellytys. Tavoitteena on oltava mahdollisuus kehittää henkilöstön osaamista koko työuran ajan. Tämä on myös parasta tuottavuuden kehittämistä.

STTK korostaa, että Nokialta irtisanottavien työntekijöiden asemasta ja osaamisesta on huolehdittava.

– Nokian osaava henkilöstö on suuri voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle. Heitä on nyt tuettava tavalla, joka takaa työntekijöille työpaikan ja edellytykset oman tulevaisuuden rakentamiseen myös jatkossa. Nokian työntekijät ovat olleet mukana rakentamassa suomalaista menestystarinaa, heidän työllistymisestään ja osaamisensa käytöstä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi on nyt huolehdittava, Mäenpää vaatii.

STTK muistuttaa, että valtiovallan on aktiivisesti tuettava myös niitä seutuja, jotka tulevat menettämään työpaikkoja Nokian irtisanomisten vuoksi.  Etenkin Salossa työttömien määrä nousee reilusti Salon tehtaan sulkemisen johdosta. Myös Oulussa työttömien määrä kasvaa tuotekehitysyksikön irtisanomisten vuoksi.

***

Pron Antti Rinne: Nokian yritysjärjestelyt mahdollistavat uuden kasvun syntymisen Suomeen