STTK:n kuntakysely: Oman kunnan toiminnan kannalta tärkeintä ovat toimivat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut toiseksi tärkeimpiä


Kunta

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n suorittaman kuntakyselyn perusteella suomalaisille tärkeintä oman kunnan toiminnan kannalta ovat toimivat terveyspalvelut. Niiden jälkeen sosiaalipalveluita pidettiin toiseksi tärkeimpinä palveluina.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden lisäksi tärkeimmiksi asioiksi oman kunnan kannalta nousivat turvallisuus sekä nuorten- ja vanhustenpalvelut.

– Tulokset kertovat hyvin selvästi kuinka tärkeitä suomalaisille kunnalliset peruspalvelut ovat. Niistä ei haluta tinkiä, tuloksia tiistaina esitellyt STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen korostaa.

Mielipiteet jakautuivat eniten suvaitsevuuteen ja tasa-arvoon liittyvissä asioissa. Tämä kertoo ainakin jonkinasteisesta arvojen koventumisesta. Suvaitsemattomuus kohdistuu kansainvälisyyteen, kaksikielisyyteen, monikulttuurisuuteen, erilaisuuteen ja maahanmuuttoon.

– Kun julkisuudessa keskustellaan leikkauksista, lisää se tunnetta niukkuudesta. Tämä nostaa osaltaan esille suvaitsemattomuutta. Suvaitsemattomuus on myös lisääntynyt edellisestä kyselystämme neljän vuoden takaa, Kostiainen kommentoi.

Yhteisöllisyys ja sivistyspalvelut tärkeitä tekijöitä hyvässä kunnassa

Laajemmin kysyttäessä millaisessa kunnassa kansalaiset haluaisivat asua, nousivat yhteisöllisyys ja sivistyspalvelut merkittäviksi tekijöiksi.

– Vastausten perusteella yhteisöllisyydessä korostetaan huolenpitoa kansalaisista ja välittämistä. Sivistyspalveluissa puolestaan puhutaan ennen kaikkia kouluista ja kirjastopalveluista, Kostiainen kertoo.

Naisten ja miesten vastauksissa eroja

Naisten vastauksissa tärkeimpinä tekijöinä oman kunnan toiminnan kannalta ovat terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja turvallisuus. Miehillä kolmen kärki on sama, mutta turvallisuus nousee toiseksi tärkeimmälle sijalle.

Samoin vastauksissa millaisessa kunnassa vastaaja haluaisi asua, on sukupuolten välillä painotuseroja. Naisten kolmen kärki on yhteisöllisyys, sivistyspalvelut sekä lapset ja nuoret. Miehillä se on puolestaan yhteisöllisyys, kunnan talous ja sivistyspalvelut.

– Vaikka naisten ja miesten vastaukset ovat pääpiirteittäin samoja, korostuvat naisten vastauksissa sosiaalipalvelut ja lapset ja nuoret, miehillä puolestaan turvallisuus ja talous. Naisilla talous on vasta sijalla 11, Leila Kostiainen kommentoi sukupuolten välisiä eroja vastauksissa.

Kyselyyn osallistui lähes 12.000 henkilöä, arviointeja esitettiin yli 90.000 ja perusteltuja kommentteja muiden esittämiin arvioihin noin 11.800. Kysely suoritettiin tammi-helmikuussa sähköisesti STTK:n verkkosivujen ja sosiaalisen median avulla.

Osallistujista 19 % asuu pääkaupunkiseudulla, 50 % muussa yli 20.000 asukkaan kunnassa ja loput 30 % alle 20.000 asukkaan kunnassa. Suurin ikäryhmä vastaajista ovat 45 – 54 -vuotiaat, joita on 31 %, alle 35 -vuotiaita on 26 %, yli 55 -vuotiaita 22 % ja 35 – 54 -vuotiaita 21 %.

STTK tulee nostamaan kuntakyselyn teemoja ensi syksyn kuntavaalikiertueellaan.

Lisätietoja: STTK:n pääsihteeri Leila Kostiainen, puh: 0400 805 417