STTK:n Mikko Mäenpää: Työmarkkinajärjestöjen valtuutus eläkeyhtiöiden hallinnossa erittäin selvä


Työeläkelaitosten isännyyttä on vaadittu siirrettäväksi sijoitustoiminnan ammattilaisille. Kriitikoiden mielestä yhtiöiden hallinnolla ei välttämättä ole tajua hallinnon omasta vastuusta ja sijoitusriskeistä.

STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää on asiasta eri mieltä. STTK-lehden 4/2012 haastattelussa hän sanoo, että useamman eri alan näkemys tuottaa parhaimman arvion. Lisäksi kansallinen näkökulma ja eettiset periaatteet unohtuisivat helposti, jos hallinnoissa istuisi ainoastaan sijoitusammattilaisia.

– Palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen edustajat istuvat yhtiöiden hallituksissa maksajan edustajina.

Valtuus on erittäin selvä. Työeläkkeet maksetaan kokonaan työnantajilta ja palkansaajilta perityillä maksuilla.

– Meidän tehtävämme on valvoa, että nämä yhteiset eläkevarat sijoitetaan turvaavasti ja tuottavasti, Mäenpää toteaa.

Hänen mielestään palkansaajajärjestöjen pitää myös hakea yhteistä linjaa työeläkeyhtiöihin.

– Pitäisi luoda yhteiset säännöt, kuinka palkansaajaedustajan tulee eläkeyhtiöissä toimia. Lisäksi meidän pitää hakea oma omistajapoliittinen linjamme, jotta palkansaajakentän intressi tulee kuulluksi.

STTK:n puheenjohtajan mielestä valvontajärjestelmiä yhtiöiden vakavaraisuuden varalta Suomessa jo on. Läpinäkyvyyttä tarvitaan kuitenkin lisää, sillä emme me voi sijoittaa mihin tahansa.

– Sijoituksista pitää saada hyvät tuotot, mutta niiden pitää myös olla turvallisia ja yhteiskunnallisesti vastuullisia.

EK painottaa tm-järjestöjen asiantuntemusta

STTK-lehdessä myös Elinkeinoelämän Keskusliiton lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen painottaa, että työmarkkinajärjestöjen edustus tuo työeläkeyhtiöihin työmarkkina- ja eläkepoliittista asiantuntemusta.

– Pidämme etuna, että työeläkeyhtiöiden hallituksissa ja hallintoneuvostoissa on myös muuta yrityselämän johtoa. Monipuolisesta kokoonpanosta syntyy synergiaa päätöksentekoon.

Laatunen muistuttaa, että työnantajat ovat eläkkeiden suurin maksaja. Silti työnantajaedustajat ajavat kussakin työeläkeyhtiössä ainoastaan kyseisen yhtiön etua.

– Pitäisi olla varovainen linjauksissa, joilla yritetään tavallaan ulkopuolelta ohjata yksittäisten hallitusten käyttäytymistä. Yhtiön, sen asiakkaiden ja yhtiön tulevien eläkkeensaajien intressi tulevat ensin.

UP-uutispalvelun tekemä haastattelu julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuussa ilmestyvässä STTK-lehdessä 4/2012.