Oppia Romaniasta?


Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofoundin huhtikuun uutiskirjeessä oli mielenkiintoinen juttu työpaikkojen menetyksistä ja uusien syntymisestä. Rakennemuutos on koko ajan käynnissä oleva ilmiö koko Euroopassa, josta suomalaisia esimerkkejä ovat vaikkapa Kemijärven sellutehtaan lakkauttaminen tai Salon kännykkätehtaan henkilöstömäärän vähentäminen.

Nokia ilmoitti syyskuussa 2011 lakkauttavansa vain muutaman vuoden pystyssä olleen tehtaansa Jucun kaupungissa Romaniassa ja siirtävänsä tuotantoa Aasiaan. Samalla hävisi 2 200 työpaikkaa. Nyt Romaniasta kuuluu hyviä uutisia. Saksalainen elektroniikkayhtiö Bosch on aloittamassa tuotantoa Jucun tehdasalueelle ja aikoo luoda Jucuun jopa 3 000 työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Myös italialainen elektroniikkavalmistaja De Longhi aikoo luoda alueelle jopa 1 000 uutta työpaikkaa.

Yritykset eivät kuitenkaan tule Jucuun ilman julkista tukea. Romanialaiset auttavat yrityksiä miljoonilla euroilla, auttaen erilaisissa infrastruktuuri-investoinneissa. Ja kun rakennemuutospyörä taas kerran vuosien päästä pyörähtää, romanialaiset joutuvat miettimään uusien valtiontukien myöntämistä uusille yrityksille.

Euroopan unionissa yrityksille myönnetyt valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä, teoriassa markkinataloudessa kaikkien toimijoiden pitäisi toimia yhteismarkkinoilla yhteisin pelisäännöin ja –eduin. Käytännössä merkittävää osaa yritysten toiminnoista, erityisesti investoinneissa, voidaan tukea. Valtiot ja alueet kilpailevat investoinneista ja houkuttelevat yrityksiä investoimaan alueilleen mahdollisimman laajojen valtiontukien avulla.

Euroopan unionissa yrityksille myönnetyt valtiontuet ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Käytännössä kuitenkin merkittävää osaa yritysten investoinneissa tuetaan.

Viime eduskuntavaalien alla Suomessa käytin keskustelua yritystuista. Lähes kaikki puolueet olivat valmiita karsimaan yritystukia. Nyt suomalaiset rakennemuutospaikkakunnat kaipaavat kipeästi uusia investointeja. Ollaan sentään rehellisiä, ilman jonkinlaista julkista tukea yritykset eivät investoi Suomeen.