STTK:n hallitus: Suomeen luotava 200 000 uutta työpaikkaa


STTK:n hallituksen mielestä Suomi tarvitsee raikkaan ja ennakkoluulottoman kasvustrategian.

– Edessä olevissa kehysriihineuvotteluissa lähtökohta pitää olla Suomen ja suomalaisten menestys. Menestys varmistetaan sillä, että yritykset voivat kasvaa ja työllistää. On käynnistettävä kasvun moottorit, joilla voimme luoda uutta kotimaista työtä. Tavoitteeksi on asettava 200 000 uutta työpaikkaa Suomeen tämän vuosikymmenen aikana. Maa tarvitsee myös lisää investointeja: pelkkä työn tarjontaan panostaminen ei riitä työttömyyden vähentämiseksi vaan tarvitaan myös aktiivista elinkeinopolitiikkaa ja uusia työpaikkoja.

Investointien kannalta yritysten yleisen toimintaympäristön on oltava houkutteleva. Siksi STTK:n hallituksen mielestä on pidettävä kiinni vahvuuksistamme, eli turvallisesta ja toimivasta yhteiskunnasta sekä osaavasta työvoimasta.
– Tasapainottaessa valtiontaloutta on huolehdittava siitä, että näitä kasvun kannalta tärkeitä tukipilareita ei rapauteta. Koulutuksen työelämävastaavuuteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota esimerkiksi oppisopimuskoulutusta kehittämällä. Osaamisen kehittämisen työuran aikana on oltava mahdollista nykyistä paremmin.
Suomen innovaatiopolitiikkaa kaipaa uudistamista, jotta se voi tukea kasvua ja työllisyyttä.
– Kehitys-, tutkimus- ja innovaatiorahoituksen riittävä taso on turvattava ja rahoista saatava enemmän irti. Erityisesti energia- ja ympäristöteknologian tuomat mahdollisuudet uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi on hyödynnettävä.

Hallitus muistuttaa, että Suomen kaltaiselle maalle on tärkeää, että elinkeinoelämän kannalta tärkeät liikenneyhteydet ovat kunnossa ja niitä kehitetään koko maassa. Näin Suomi voi hyödyntää hyvää logistista sijaintiaan täysipainoisesti.
– Infra Oy:n avulla liikenneinvestointeja voitaisiin toteuttaa nykyistä joustavammin.

Määrätietoista asuntopolitiikkaa ja katseet itään

Työvoiman saatavuutta tukemaan STTK:n hallitus kaipaa nykyistä määrätietoisempaa asuntopolitiikkaa. Kuntien aktiivisella maapolitiikalla ja kaavoituksella on varmistettava vuosittain käynnistyvän asuntorakentamisen määrän pysyminen riittävällä tasolla. Vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä kasvukeskuksissa työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.

Yritysten kansainvälistymispyrkimysten tukea on jatkettava.
– Vain kansainvälisten yhteyksien kautta Suomi koetaan kiinnostavana investointikohteena. Pietarin metropolialueen läheisyys on etu, jota pitäisi hyödyntää paljon nykyistä paremmin. Suomi voisi toimia telakointiasemana kansainvälisille yrityksille, jotka suuntaavat Venäjän markkinoille.

Myös maahanmuuttopolitiikalla ja asenteilla on vaikutusta yritysten investointipäätöksiin.
– Mitä suvaitsevaisempi Suomi, sitä houkuttelevammalta Suomi näyttää yritysten investointipäätösten näkökulmasta.