Työn, osaamiseen ja yrittäjyyden liitto


Osaamisen kehittämiseen

Seitsemää lihavaa vuotta seuraa seitsemän laihaa. Tähän voi kiteyttää Suomen ja Euroopan talouden lähiajan näkymät. Kehittyneiden läntisten talouksien edessä on hitaan kasvun aika. Suomessa tämä kehitys näkyy rakennemuutoksen jatkumisena sekä kasvavana velkaantumisena ulkomaille. Samanaikaisesti kehittyvien talouksien kasvu jatkuu.

Kuinka voimme irtaantua ennustetulta uralta? Resepti on sama kuin aikaisemmin. Suomi nousee vain työtä tekemällä ja yrittämällä. Suomen on oltava sellainen paikka, joka antaa yrittäjälle mahdollisuuden yrittää ja työllistää. Palkansaajalle annetaan mahdollisuus tehdä työtä ja ansaita kunnollinen elanto. Työttömälle puolestaan annetaan mahdollisuus työhön ja osallisuuteen.

Suomessa on nyt löydettävä ne ideat, johon kanavoimme sen osaamisen, mikä meille on syntynyt. Mahdollisuuksia löytyy rikkaiden luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Uutta luovat yrittäjät ja osaavat työntekijät mahdollistavat Suomen menestymisen muuttavassa maailmassa. Uudet ideat on jalostettava tuotteiksi ja palveluiksi maailman markkinoille, joilta löytyy suomalaisille sopivia osia markkinoista.

Työntekijöiden osaamista päivitettävä työelämän tarpeiden mukaan

Rakennemuutoksen menestyksekäs hoito edellyttää sitä, että työntekijöiden osaamista päivitetään työelämän muuttuvien tarpeiden mukaan. Säästötalkoiden keskellä ei pidä romuttaa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Suomalaisessa mallissa yhdistyy työntekijän turva ja työmarkkinoiden edellyttämä joustavuus tavalla, joka edistää talouskasvua. Koulutukseen ja tutkimukseen on panostettava jatkossakin.

Suomi on pienten ja keskisuurten yritysten maa. Suurin osa suomalaista on töissä näissä yrityksissä ja uudet työpaikat syntyvät pääosin pk-sektorille. Palkansaajien edunvalvonnassa yritysten toimintaedellytyksistä ja työllisyydestä huolehtiminen korostuu koko ajan entistä enemmän.

Eriarvoisuuden kasvu on herättänyt Suomessa paljon huolta. – Olen samaa mieltä, että tuloerot on yhteiskunnassa pidettävä kohtuullisella tasolla. On huolehdittava, että sosiaalinen liikkuvuus säilyy yhteiskunnan kehittymisen moottorina. Mielestäni ei kuitenkaan pidä viedä kannusteita työpaikkoja luovalta yrittäjyydeltä. On sallittava, että yrittäjä saa kohtuullisen palkkion kovasta työstä ja ottamastaan riskistä. Kohtuuttomia palkkioita, jotka eivät ole suhteessa tehtyyn työhön ei tule hyväksyä.

Paras tapa vähentää köyhyyttä on ihmisten saaminen mukaan työelämään. Siihen tarvitaan uusia työpaikkoja.