STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää: Suomi ei tarvitse hevoskuureja vaan työllisyyden- ja kilpailukyvyn vahvistamista


Tuoreet viestit kertovat talouskasvun hiipumisesta, jopa taantumasta. STTK:n puheenjohtajan Mikko Mäenpään mielestä hallituksen talouspolitiikassa pitäisi keskittyä etsimään keinoja, joiden avulla vahvistetaan työllisyyttä ja parannetaan Suomen pitkän aikavälin kilpailukykyä.

– Keskittyminen ainoastaan valtion budjetin tasapainottamiseen heikentäisi talouskasvua entisestään. Kataisen hallituksen olisikin laadittava maaliskuun kehysriihessä linjat työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi, Mäenpää esittää.

Viime päivien tiedot Suomen talouskehityksestä kertovat talouskasvun hiipumisesta loppuvuoden aikana ja Suomi on ajautumassa mahdollisesti jopa taantumaan.

– Raamisopimus luo tässä tilanteessa kaivattua vakautta ja ennakoitavuutta työmarkkinoille kahdeksi vuodeksi. Nyt Suomi tarvitsee järkevää kasvua sekä työpaikkoja puolustavaa tulojen ja menojen sopeutusta, ei kasvun näivettävää hevoskuuria, Mäenpää korostaa.

STTK:n puheenjohtaja peräänkuuluttaa myös täsmäelvytystä.

– Samassa yhteydessä olisi tarvittaessa oltava valmiita myös lisäämään velanottoa hallitusti. Lyhyellä aikavälillä Suomen ei tarvitse olla liian huolissaan velkaantumisesta tai valtion talouden tasapainosta, jos pidämme huolen rakenteellisten uudistusten avulla siitä, että julkinen talous on vakaalla pohjalla pidemmällä aikavälillä, Mäenpää sanoo. – Julkista taloutta tasapainotettaessa tulisi keskittyä verotulojen lisäämiseen työuria pidentämällä. Työllisyyden näkökulmasta tarvitaan aktiivista työvoimapolitiikkaa ja myös investointeja, jotta työvoimalle riittää kysyntää, Mikko Mäenpää huomauttaa.