Mikä estää investoinnit Suomeen?


Talouspolitiikka

Verotus! Markkinoiden koko! Suomen heikko tunnettavuus ja sijainti!

Nämä olivat keskeiset asiat, jotka nousivat esille kysyttäessä noin viideltä sadalta vastaajalta mikä estää tai vaikeuttaa investoimasta Suomeen. Kysymykset liittyivät esille ministeri Jyri Häkämiehen asettaman selvitysmiehen Jorma Elorannan teettämään avoimeen nettiaivoriiheen.

Investointien vähäisyys on ollut jo pidemmän aikaa huolena suomalaisessa elinkeinopoliittisessa keskustelussa.

On kiistämätön fakta, että ulkomaiset investoinnit Suomeen ovat olleet vähäisiä viime vuosina. Viime vuosien talouskriisien aikana ulkomaiset investoinnit ovat luonnollisesti olleet vähäisiä, mutta investointien vähäisyys on ollut jo pidemmän aikaa huolena suomalaisessa elinkeinopoliittisessa keskustelussa. Myös ay-liike on kaivannut lisää ulkomaisia suoria investointeja Suomeen luomaan uusia työpaikkoja.

Kaiken järjen mukaan Suomi on hyvä kohde ulkomaisille investoinneille. Lähtökohdat ovat hyvät, meillä on koulutettu työvoima, kehittynyt infrastruktuuri, hyviä raaka-aineita sekä vakaa poliittinen ja työmarkkinapoliittinen ilmapiiri. Energiajärjestelmämme, vaikka sitä on juuri nyt vaikea uskoa, on toimiva ja vakaa. Työmarkkinoille syntynyt raamisopimuskin vakauttaa entisestään jo vakaata tilannettamme.

Pieniä markkinoita tai syrjäistä sijaintia on vaikea muuttaa

Mutta investointeja ei silti satele. Vastaajat nostivat esille tutut syyt, verotuksen liian korkean tason, Suomen pienet markkinat ja Suomen heikon tunnettavuuden ja syrjäisen sijainnin. Verotus nostetaan usein esille, vähäisin perusteluin, kun haetaan syytä matalaan talouskasvuun tai investointien vähäisyyteen, koska se on konkreettinen hallituksen muutettavissa oleva väline. Pieniä markkinoita tai syrjäistä sijaintia on vaikea muuttaa muuksi.

Itse uskon silti itsepintaisesti Suomen nykyisten vahvuuksien vahvistamisen olevan verokilpailun tielle lähtemistä tehokkaampi keino herättää mielenkiinto Suomea kohtaan. Mutta sen lisäksi tarvitaan kyllä muutakin. Esimerkiksi Venäjän liikemahdollisuuksien parempaa hyödyntämistä, uskallusta tukevaa johtamiskulttuuria ja lisää kansainvälisyyttä. Ulkomaille on lisättävä positiivista viestintää Suomesta.

Eräs nuori start up-yrittäjä totesi taannoin eräässä tilaisuudessa viestinsä politiikoille olevan se, että luokaa edellytykset ja pysykää poissa tieltä! Luulisi tämän itsevarmuuden kiinnostavan myös ulkomaisia investointeja.